Charges & Cancellation Policy

Táillí agus Polasaí um Chealú

Charges

Táillí

Charges are in place for filming in the public domain and in parks/beaches fees vary according to production size.
The following services will also incur additional charges/fees:

 • Road closures.
 • Provision of vehicles to wet down the street.
 • Refuse collection.
 • Removal of street furniture/traffic signs.
 • Removal of unit signs that have not been removed by the production company.
 • Suspension of parking meters and any other parking provisions.
 • Any other charges that arise as a direct result of filming in the public domain.
 

Cancellation policy; filming application fees are non-refundable once you have received reference number and invoice.

Please note that from the 1st of January 2018 the following fees will be applied;

Please note that all late applications (if accepted) will result in double the relevant application fee for all productions that do not meet the required lead-in time.

Category  €Fee + Vat @ current rate applies
Film Drama Productions on Public Domain (Excluding filming in Dublin City Parks) Fee Per Production

Large – Production spend in ROI greater than  €4m

TV series or Serial:  Production Spend greater than €1.5m

 €500

Medium – Production spend in ROI €1.5m and less than €4m

TV Series or Serial: Production spend greater than €500,000 and less than €1.5m.

 €300

Small – Production Spend greater than €1m and less than €1.5m

TV Series or Serial: Production Spend   greater than €300,000 and less than €500,000

 €200

Micro – Production spend in Republic of Ireland less than €1m

TV Series or Serial: Production Spend less than €300,000

Drone Applications – All Production sizes

 €75

 


€75

Student Film/Charity  No Charge
Henrietta Street Location Fee an additional 25% location fee per day for all production sizes.  25% daily surcharge

 Commercial filming, such as advertisements, and all filming in   Dublin city parks will incur an additional hourly rate.

FILMING TV COMMERCIALS AND ALL FILMING IN DUBLIN CITY COUNCIL PARKS (EXCLUDING PHOTO CALLS) Hourly Rate + Vat @ current rate applies
Minimum charge/1st hour €200

Charge per hour thereafter

€100

Maximum Charge per Day

€1000

FILMING FEES FOR ALL PARKS, OPEN SPACES AND BEACHES                   

All productions sizes, price per application  Plus VAT 23%                          

Minimum charge/2hours      €250                                                                                                                                                       

Charge per hour thereafter    €100                                                                                                                             

Maximum charge per day (up to 18.00)  €1,000                                                                                                            

Out of hours charge (after 18.00) per hour    €250                                                                                                      

Please note that all late applications (if accepted) will result in double the relevant application fee for all productions that do not meet the required lead-in time as outlined below.

GV/ B-roll Productions 7 working days
Small Productions 7 working days
Medium Productions 10 working days
Large Productions  15 working days
Commercial Filming application 5 working days
Filming in Parks application 10 working days
Photoshoots  7 working days
Road Closures application 5 Weeks
All applications requiring vehicular or pedestrian traffic management  15 working days
Parking Suspensions application 5 Working days
Residents Letters notification  1 -2 Weeks depending on location/ stunts
Henrietta Street permit and notification  3-4 Weeks depending on size of production
Temporary Structures Specifications  28 days 
Positioning of Equipment or Vehicle  7 working days

Registered charities

 • Wedding photographs
 • Publicly funded bodies that support Tourism in Ireland, such as Fáilte Ireland, Tourism Ireland.
 

Location fees – Negotiable depending on location requested and size of production prices
start from €1000 per day

Tá sceideal táillí bunaithe ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le haghaidh scannánaíochta a dhéantar san fhearann poiblí (arna cheadú ag SPC na nEalaíon, an Chultúir, Caitheamh Aimsire agus Pobail i mí na Samhna 2013) mar seo a leanas;
Chomh maith leis sin, tabhóidh na seirbhísí seo a leanas muirir/táillí breise:

 • Dúnadh bóthair
 • Feithiclí a sholáthar chun an tsráid a fhliuchadh
 • Bailiú bruscair
 • Troscán sráide a bhaint
 • Comharthaí aonaid a bhaint nach bhfuil bainte ag an gcuideachta léiriúcháin
 • Méadair pháirceála agus aon fhorálacha páirceála eile a chur ar fionraí
 • Aon mhuirir eile a d’fhéadfadh eascairt go díreach ó scannánaíocht san fhearann poiblí.

 

Beartas cealaithe; tá táillí iarratais scannánaíochta neamh-in-aisíoctha nuair atá uimhir thagartha agus sonrasc faighte agat.

Tabhair faoi deara, ón 1 Eanáir 2018 go mbeidh na táillí seo a leanas le n-íoc;

Tabhair faoi deara, go mbeidh dúbailt na táille iarratais ábhartha i gceist le haghaidh gach iarratas déanach (má ghlactar lena leithéid) a bhaineann le gach léiriúchán nach gcomhlíonann na riachtanais a bhaineann leis an am riachtanach roimhe.

Léiriúcháin Scannán agus Teilifíse san Fhearann Poiblí
   
(táille le haghaidh an léiriúcháin)
MórPríomhscannán le caiteachas i bPoblacht na hÉireann > €4m€500
Sraithe teilifíse le caiteachas léiriúcháin > €1.5m€500
MeánachPríomhscannán le caiteachas i bPoblacht na hÉireann < €4m€300
Sraith teilifíse le caiteachas léiriúcháin < €1.5m€300
BeagPríomhscannán le caiteachas > €1m€200
Sraith teilifíse le caiteachas léiriúcháin > €300,000 agus < €500,000€200
MicreaPríomhscannán le caiteachas < €1m€75
Sraith teilifíse le caiteachas léiriúcháin < €300,000€75
Iarratais DróinLéiriúcháin de gach cineál méid€75
Léiriúcháin Scannán Mic Léinn/CarthanachtaNíl aon táille
  
Táille Suíomh Shráid Henrietta (táille bhreise láithreach 25% le haghaidh an lae le haghaidh léiriúchán de gach cineál méid)Formhuirear laethúil 25%
Fógraí Teilifíse/Fógraí/Ábhar Margaíochtaí a Scannánú 
Léiriúcháin de gach cineál méid, praghas bunaithe ar an iarratas móide CBL.
Táille íosta/1ú uair an chloig€200
Táille in aghaidh na huaire ina dhiaidh sin€100
Táille uasta in aghaidh an lae€1,000
Táillí Scannánaíochta le haghaidh gach Páirc agus Trá 
Léiriúcháin de gach cineál méid, praghas bunaithe ar an iarratas móide CBL @ 23% 
Táille íosta/2 uair an chloig€250
Táille in aghaidh na huaire ina dhiaidh sin€100
Táille uasta in aghaidh an lae (suas go dtí 18.00)€1,000
Táille lasmuigh d’uaireanta oibre (i ndiaidh 18.00) in aghaidh na huaire€250
    
Tabhair faoi deara: Is féidir Tarscaoileadh Táillí Neamhthráchtála a lorg ó;   
 • Carthanais chláraithe 
   
 •  Grianghraif bainise
   
 • Comhlachtaí atá á maoiniú go poiblí a thacaíonn le Turasóireacht in Éirinn cosúil le Fáilte Ireland, Turasóireacht Éireann
   
Léiriúcháin GV/ B-rolla7 lá oibre
Léiriúcháin Bheaga7 lá oibre
Léiriúcháin Mheánacha10 lá oibre
Léiriúcháin Mhóra 15 lá oibre
Iarratas le haghaidh Scannánaíocht Tráchtála5 lá oibre
Iarratas ar Scannaíocht i bPáirceanna10 lá oibre
Fótaisheisiúin 7 lá oibre
Iarratas le haghaidh Dúnadh Bóthair5 Seachtaine
Gach iarratas a dteastaíonn bainistíocht tráchta feithicle nó coisithe lena aghaidh 15 lá oibre
Iarratas le haghaidh Fionraí Páirceála5 Lá oibre
Fógra maidir le Litreacha Cónaitheoirí 1 -2 Sheachtain ag brath ar shuíomh/ éachtaí
Ceadúnas agus fógra le haghaidh Shráid Henrietta 3-4 Sheachtain ag brath ar mhéid an léiriúcháin
Sonraíochtaí Struchtúr Sealadach 28 lá 
Suíomh Trealaimh nó Feithicle 7 lá oibre
   
Táillí suímh – Inphléite ag brath ar an suíomh iarrtha agus méid an léiriúcháin, tosaíonn praghsanna ag €1000 in aghaidh an lae.    
Close Search Window